تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( علیرضا آذر )
شعر و ادب پارسی
امتياز : | نظر شما : | لينك ثابتنوشته شده در تاريخ جمعه 9 مهر 1395 توسط سید مجتبی محمدی

لَحَد
شعر ودکلمه: علیرضا آذر

آهنگساز: کسری احدیان

بر حذر باش که این راهِ پر از بیم و امید
دلِ پُر خواهد و پای سبک و دست تهی
بر حذر باش که فرقی نکند در صفِ حشر
قدِ رنجور علف با تنهء سروِ سهی
تبِ اندوه بگیرد بدنت را محکم
تک و تنها سفری رو به نهایت باشی
زیر دستان لَحَد غرق خجالت بشوی
تازه فکر قدغن های خدایت باشی

دست و پا بسته، دهان بسته، جهان هم بسته
ثانیه میرود و باز نمی گردد هیچ
لحظه وقتی برود تا که به پایان برسد
ته نشین می شود، آغاز نمی گردد هیچ
تبِ اندوه بگیرد بدنت را مُحکم
تک و تنها سفری رو به نهایت باشی
زیر دستانِ لَحَد غرق خجالت بشوی
تازه فکرِ قدغن های خدایت باشی
حق و ناحق شدنِ عمر مساوی بشود
کی قدم در گذرِ معرکه کافیست عزیز
هر چه کردی به خودت کردی و در خود بنویس
ساعتِ خواب شده، وقت تلافیست عزیز

قبلِ هر چیز بگویم که من آنم که شبی
تا لبِ پنجره رفت و به اتاقش برگشت
گرچه استادِ هنر دست به رویش نکشید
بالِ پروانه شد و نرم و مُنقَّش برگشت
من همانم که شبی عشق، به تاراجش برد
همچو حلّاج به خاکسترِ تشویش نشست
در سرش سورهءِ تکویر مُجَسَم میشد
قبلِ هر زلزله ای در خودش آرام شکست
سیلِ غم بود که از گونه ی خشکش می ریخت
و عزادارِ خودش بود که در خود می سوخت
چشم بر وسوسه ها بست، و چیزی نشنید
گفتنی بود ولی باز دهانش را دوخت
آخرین مانده ی دورانِ اگر کشف و شهود
آخرین مصرع خلقت، که به پایان نرسید
اولین نامه ی تاریخ به امضایِ اَلَست
آن که کوشید ولی حیف به انسان نرسید
آنکه تصمیم گرفت آتشِ بَلوا باشد
وسطِ مغلطه در مغلطه تنها باشد
بین چین است و چُنان طرحِ معما باشد
پاسخِ سوره چو شد، آیه ی آیا باشد
آنکه لیچار شنید از همه و هیچ نگفت
دوش و دوشاب به دوش از همگان دست کشید
گله از هیچکسی هیچ نکرد و نبُرید
تا تهِ حادثه ناخن پسِ بن بست کشید
رو به فقدان خودش تَهی دست پرید
آنکه میدید نشستند خرابش بکنند
خوب میدید به منظور، عزیزش کردند
صفحه از پشت گرفتند کتابش بکنند
آنکه از حلقهءِ مفقود، لبی باز نکرد
آنکه از تو سَری و تهمتِ تاریخ گذشت
قدسیان را به لبِ منظرهءِ هیچ کشاند
آنکه از خاج و صلیب و خطر و میخ گذشت
آنکه نان خواست ولی دود فقط سهمش شد
آنکه از گندمِ آغشته به خون، حیف گذشت
او که دیوانهءِ دیوانگیِ پنجره بود
آنکه از عافیتش محضِ جنون حیف گذشت
آنکه دلتنگِ خودش بود، به جوهر که رسید
نامه رو کرد و به پاهای کبوترها بست
تشنه لب ساحلِ عریان، هوسش را میکرد
گوش ماهی به سرِ گیسوی دخترها بست
آنکه نُه ماه در اندیشه‌یِ پرواز گریست
آنکه بر معرکه ای داغ و مشخص افتاد
نطفهءِ هیچکسی در شدنش دست نداشت
آنکه زاییده نشد، از غزلی پس افتاد
آنکه اندازهءِ یک عمر به مُردن چسبید
زندگی کرد به امید شبِ پایانی
انتهای همهءِ پنجره ها دیوار است
آخرین پنجره را هم که خودت میدانی

مستِ اندوهِ حماسی وسطِ لحن و بیان
آخرین غمزهءِ اوزانِ مُتَنتَن بودم
پشت کمرنگ ترین فاجعه ها کشف شدم
آنکه در سفسطه جان کَند، فقط من بودم
چاره‌ای نیست از این راه گذر باید کرد
باید از وادیِ مشکوک به پایان برسی
این همه کوچه و پس کوچه که گَز کردی باز
باید آخر به همین پیچِ خیابان برسی
زندگی جایِ بدی بود، نمی فهمیدیم
و تمام هیجاناتِ جهان گور شدند
جبر از آغاز جهان مسئله ی تلخی بود
اختیار آمد و مجبور به مجبور شدند

دست و پا بسته، دهان بسته، جهان هم بسته
ثانیه میرود و باز نمی گردد هیچ
لحظه وقتی برود تا که به پایان برسد
ته نشین می شود آغاز نمی گردد هیچ
فرصت از دست رود، لحظه به آخر برسد
بادِ مُردن بوَزد قائله پایان برسد
دستِ قدّارِ زمان جام بچرخاند و بعد
تیغهءِ تُندِ عجل باز به انسان برسد
حق و ناحق شدنِ عمر مساوی بشود
هی قدم در گذرِ معرکه کافیست عزیز 
هر چه کردی به خودت کردی و از خود بنویس
ساعت تلخ شنی، وقت تلافیست نریز
رو به رو حادثه مرگ مُجَسَم گردد
دستت از خالیه عالم سبدی پُر باشد
بی هوا سُر بخوری در تلهءِ خوف و رجا 
وانگهی دور و برت حلقهءِ آجر باشد
تبِ اندوه بگیرد بدنت را محکم 
تک و تنها سفری رو به نهایت باشی 
زیرِ دستان لَحَد غرق خجالت بشوی 
تازه فکرِ قدغن های خدایت باشی

ما چه کردیم که در آینهءِ مرگ هنوز
هوسِ حق کشی و حق خوری آینده ماست
تا دَمِ مرگ خطرناک ترین حالِ جهان
باعث رخوت و دلبستگی و خنده ماست
بر حذر باش که این راهِ پُر از بیم و امید 
دلِ پُر خواهد و پای سبک و دست تَهی
بر حذر باش که فرقی نکند در صفِ حشر 
قدِ رنجورِ علف با تنهء سروِ سهی

با توام مرگِ پس از زنده به گوری و جنون
با توام گوش بده حرف زیاد است هنوز
آخرین برگِ درختانِ لبِ جادهءِ پوچ
سینه تو سینه‌یِ هوهو کشِ باد است هنوز
آتش معرکه بالاست پِیِ دود برو
هر کجا حضرت دادار که فرمود برو
در پِیِ گنگ ترین حلقهءِ مفقود برو
تو که رفتی پِیِ تاب و تپش رود برو
به قدم‌های اسیرِ لجنم فکر نکن 
من همین بیخِ گُذر چشم به خون میبندم
و به هر دشنه که تهدید کند میخندم
من به هر زندهءِ ناچار نمی پیوندم
من به دستانِ خودم گورِ خودم را کندم 
به پذیرایی و دفن و کفنم فکر نکن 
گاهی آهنگِ زلیخاست در آشوبِ دهان
با چه سمع و بصری شکوِه بگوید کنعان
یوسفِ دورِ مرا از غمِ تهمت بِرَهان
گرچه رو زخمی ام و دستْ کج و تُند زبان
به سر و صورت و دست و دهنم فکر نکن 
بعدِ صد مرتبه توبیخ غلط کردی باز؟
ما که هستیم تو دنبال چه میگردی باز؟
ماشه ات را بِچِکان مَرگ، اگر مَردی باز
تو که از منزلِ منقل تبر آوردی باز 
هی به آیا بزنم یا نزنم فکر نکن 
مرگِ من، دل به طلوع شبِ جانکاه نده
رو به این خنده یِ در گریهءِ گهگاه نده
دل به تصویر بر آب آمدهءِ ماه نده
بختِ نامرد بزن بد به دلت راه نده 
به غم‌انگیزیِ فرزند و زنم فکر نکن 
از من و بودن با من بگذر هم بستیز
پشت من منتظر خنجرِ تیز است عزیز
صاف بنشین وسطِ کتف من ای خنجرِ تیز
نفسی تازه کن و اَرّه بکش شاخه بریز
به غمِ جوجه کلاغی که منم فکر نکن

عاقبت تابِ مرا تاب نخواهی آورد
دشنه گر دشنهءِ تو شهر به ما گوید مَرد
دست بردار از این زیر و بمِ در پیگرد
شک نکن بی تو از این وَرطه گذر خواهم کرد 
به نشانی که نماند از بدنم فکر نکن 
فصلِ پاییز رسید و غزلی نشکفتم
مثل بید از گذرِ باد بِهَم آشفتم
مثل برگ از بغلِ شاخه زمین می اُفتم
من که از منطق و دستورِ حقیقت گفتم
به مضامینِ مَجازیِ تنم فکر نکن 
گر چه بد رفتی و بد کردی و بد خواهم دید
گرچه با خونِ خودم پشت دلم داغ زدید
با توام ای خطِ ابرویِ کجِ در تهدید
باز با این همه هر وقت غمی شیهه کشید 
من همین نبشِ چنار و چمنم فکر نکن

مثل سیگارترین لحظهءِ بی همنفسی
مثل دیوارترین خاطره پژواکم کن
قطره اشکی بچکان گونهءِ گُل خشک شده ست
لقمه‌ای اَبر از اندازهءِ دریا کم کن
افتضاحم،تَنِشَم، مثل دو شب مانده به عید
مثل دستان پدر در افق فقر و سکوت
مثل تُنگٍ عطشِ ماهی و اعصابِ سگی
مثل خمیازهء مادر وسطِ سیب و سقوط
نفس از دورترین مَنفذِ دنیا که رسید
مرگ از آغاز خودت هم به تو نزدیک تر است 
تویِ دالانِ رسیدن به چه میپیچی باز
راه برگشتنت از رفت که باریک تر است 
اولین مرحلهءِ عشق دگردیسی بود
یعنی از من به تو رفتن، به تو محدود شدن
یعنی از شاخه تبر، از تبر اَلوار سپس
خُرده هیزم شدن و عاقبتش دود شدن
مثل اندیشه‌ی کودک، پُرم از هر چه هوس
حلقهءِ گم شدهءِ آدم و حیوان بودن
آدمِ حیطهءِ بالا فقط آدم میشد
لقمهءِ سیب کشانید به انسان بودن
مثلِ یک جوجهءِ گنجشک دهن وا کردیم
آسمان کِرم بریزد، شکمی سیر کنیم
خواب دیدیم زمین مزرعه را میبلعد
گیر کردیم که اینبار چه تعبیر کنیم
سنگ اول همهءِ خاطره هایت مُردند
سنگ دوم همهءِ حال، همین گودال است
سنگ سوم که شروع همهءِ آینه هاست
قصه تا قَطعهءِ آخر به همین منوال است

 

 

علیرضا آذر

خواننده و آهنگساز: کسری احدیان 
تنظیم: محمد رشیدیان
میکس: محمد رشیدیان
تهیه کننده: محمدرضا نیکفر 
تهیه شده در استودیو حافظ شرق 

 

 

شنیدن دکلمه و دانلود : لطفا از اینجا دانلود کنید 

 

 امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : دکلمه لحد, | بازديد : 1006

نوشته شده در تاريخ شنبه 5 تير 1395 توسط سید مجتبی محمدی

دستان مرا بگیر 

 

دستان مرا بگیر و رد کن ، از پچ پچ کوچه های بن بست
نامت وسط ستایش عشق ، از روز الست بوده و هست
ای پادشه نیاز دستان ، اعجاز طواف ماه و خورشید
سرخ هست هنوز آسمانت ، خونی که به فرق کوفه پاشید
 
بیراهه نمی روم اگر باز چشم تو چراغ راه باشد
ماه تو اگر بتابد ای عشق بگذار شبم سیاه باشد
من من رو به تمام خلق گفتم ای بغض غریب درد مندان
باید که شهید آسمان بود در برزخ حرص و نان دندان
 
باید هیجان رود باشی تا غربت سنگ را بفهمی
باید لب روزه خون بنوشی تا سفره تنگ را بفهمی

ای تاج سر تمام گیتی ای نام بلند اسم اعظم
ای بال رسیدن به لاهوت ، ای چهار قل شکوه زم زم
 
ای کوه تو را به درد پهلو ، ای ابر تو را به چاه سوگند
ای ماه تو را به فرق خونی ، ای قبله تو را به راه سوگند
من بی سر و پا نیازمندم تا دست تو را بگیرمش دست
دستان مرا بگیر و رد کن ، از پچ پچ کوچه های بن بست
من بی سر و پا نیاز مندم تا دست تو را بگیرمش دست
دستان مرا بگیر و رد کن ، از پچ پچ کوچه های بن بست

 

 

علیرضا آذر 

دستان مرا بگیر 
شعر و دکلمه : علیرضا آذر 
آهنگ و صدا : محمد علیزاده 
تنظیم : شهاب اکبری 
گرافیک : امیر علی سلطانی

 

محمد علیزاده

 

دستان مرا بگیر : محمد علیزاده

   

دستان مرا بگیر :تیتراژ برنامه ماه عسل احسان علیخانی ویژه شب های قدر  از اینجا دانلود کنید 

تیتراژ تصویری در ادامه مطلب

 امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت


نوشته شده در تاريخ دوشنبه 24 خرداد 1395 توسط سید مجتبی محمدی

 

قسمتهایی از دکلمه  اتاق

 

این منم 

چشم وا کردم از تو بنویسم...لای در باز و باد می‌آمد
از مسیری که رفته بودی داشت...موجی از انجماد می‌آمد

مفت هم بوسه‌ام نمی‌ارزد...وای از این عشق‌های دوزاری
هی فرار است و سوی خود رفتن...آخ از این مردهای اجباری

این منم،مردِ تا همین دیروز...مردِ پابندِ آرزوهایت
مردِ یک عمر کودکی کردن...لا به لای بلندِ موهایت

خاطرت هست روزگارم را؟...جایگاهِ مقدسی بودم
وزنِ یک عشق روی دوشم بود...من برای خودم کسی بودم

می‌شد از خود بگیرمت اما...زورِ بازو به دست‌هایم نیست
می‌شد از رفتنت گذشت اما...جان در اندازه‌های پایم نیست

دستم از هر چه هست کوتاه است...از جهان قایقی به گِل دارم
بشنو اِی شاهِ گوش ماهی‌ها...دل اگر نیست،درد و دل دارم

این منم،مردِ تا همین دیروز...مردِ پابندِ آرزوهایت
مردِ یک عمر کودکی کردن...لا به لای بلندِ موهایت

خاطرت هست روزگارم را؟...جایگاهِ مقدسی بودم
وزنِ یک عشق روی دوشم بود...من برای خودم کسی بودم


علیرضا آذر 

 

 

برای دانلود و شنیدن ترانه لطفا اینجا کلیک کنیدامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : ترانه : این منم ،شاهین زمانی, | بازديد : 50

نوشته شده در تاريخ دوشنبه 24 خرداد 1395 توسط سید مجتبی محمدی

 


ابر پشته پنجره گریه و زاری بکن 
شبه بارونیه من آبرو داری بکن

با غمو سوزوندنو آسمون کاری بکن

داره آتیش میزنه این هوای تشنگی 
اینجوری خیلی بده غصه داره زندگی

داری پر پر میزنی بوسه ی آخریه 
میخوام آروم بمونی خنده هات سر سریه

چشم به راه نوری و روزا خاکستریه

روز خاکستری و شبه بی ستارگی 
اینجوری خیلی بده غصه داره زندگی

تویه کافه ی شلوغ رو به روت نشستنو
 دلتو سوزوندنو دلتو شکستنو

دوست داری داد بکشی دستو پاتو بستنو

دوست داری چیزی بگی نتونی چیزی بگی
اینجوری خیلی بده غصه داره زندگی

هر جوری نگاه کنی زیر پا باشی و بعد
دست رو زانوت بذاری نتونی پاشی و بعد

بینه هر چی آدمه تکو تنها شی و بعد 
هفته ها بیان برن غرقه بی حوصلگی

پرسه تو گذشته ها نامه ی یواشکی 
دله خوش بغل بغل پچ پچایه الکی

حسه مردونگی تو خونه عروسکی
شباتو پر کنی از خاطراته بچگی

هفته ها بیان برن غرقه بی حوصلگی 
اینجوری خیلی بده غصه داره زندگی

ابر پشته پنجره گریه و زاری بکن 
شبه بارونیه من آبرو داری بکن

با غمو سوزوندنو آسمون کاری بکن


علیرضا آذر 

 

 

 

برای دانلود و شنیدن ترانه لطفا اینجا کلیک کنید امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت


نوشته شده در تاريخ دوشنبه 24 خرداد 1395 توسط سید مجتبی محمدی


اونی که گلوی عشقو با غضب نشونه میره 
اونی که صدای ظلمش خواب مردمو بگیره 

اونی که تو قامت شب خورشیدو اسیر کرده 
اونقدر پرنده کشته آسمونو پیر کرده 

اونی که تو اوج مستی زده آینه رو شکسته
خونشو به باد داده جاده رو به گوله بسته 

ما به فکر عشق بودیم سر عهدمون نشستیم 
توی جنگ نا برابر ما که قداره نبستیم 
*
عقده های سالهاشو دونه دونه قاب کرده 
راه برگشتو ندیده خودشو خراب کرده 
*
با حراس کعبه عشق شاخ شیطونو خریده 
سر سپرده خیانت زندگی رو سر بریده 

چه جوری دووم بیارم که بسازم و بسوزم 
آخه از پا نمی شینه بچه می کشه هنوزم 

زجه های بی کسی رو وسط جنایت و دود 
کسی که شنیدو رد شد دشمن شما یک بود
*
عقده های سالهاشو دونه دونه قاب کرده 
راه برگشتو ندیده خودشو خراب کرده 

 

علیرضا آذر 

 

 

 

برای دانلود و شنیدن این ترانه لطفا اینجا کلیک کنید امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت


نوشته شده در تاريخ جمعه 17 ارديبهشت 1395 توسط سید مجتبی محمدی


باز آ...

ترانه : علیرضا آذر
ملودی
: میلاد بابایی
تنظیم: فرشاد فارسی
میکس مسترینگ: علی تیرداد
مدیر تولید: محمدرضا نیکفر

به در خواست خواننده اثر میلاد بابایی از دو لینک زیر برای دانلود استفاده کنید 

https://www.bia2.com/music/51172

http://https://www.radiojavan.com/mp3s/mp3/Milad-Babaei-BazA

در صورت عدم موفقیت دانلود، از اینجادانلود کنید 

 

 

بازا

نه فقط عاشق دیروز سیاهت هستم
که من از روز عزل چشم به راهت هستم
این قفس گرچه مرا لحظه ای انکار نکرد
آنچه کردی تو به من هیچ ستمکاری نکرد
هرچه آمد به سرم از تپش نام تو بود
طرح افکار من از لهجه ی اندام تو بود
چشم تو داغ ترین برکه ی این آبادیست
توی چشمان تو حبسم اگر آزادیست

باز آ باز آ سر عشق قدیم
تنها عشقم از قدیم و ندیم
باز آ باز آ سر عشق قدیم
تنها عشقم از قدیم و ندیم

سرپا باش و جهان را به جهان وا بگذار
رو به خود باش و زمین را تک و تنها بگذار
سر دستان حقیقت به دل عرش بزن
دل بی پناه را از هوس کوچه بکن
درِ این خانه فقط رو به زمستان باز است
خطری هست اگر از قفس و پرواز است
پشت این میله مگر مرگ خلاصم بکند
چشم تو کاری اگر محض هراسم بکند

باز آ باز آ سر عشق قدیم
تنها عشقم از قدیم و ندیم
باز آ باز آ سر عشق قدیم
تنها عشقم از قدیم و ندیم

 

 

 امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت


نوشته شده در تاريخ شنبه 11 ارديبهشت 1395 توسط سید مجتبی محمدی

دانلود دکلمه نانحس از اینجا دانلود کنید

علیرضا آذر و میلاد بابایی - نانَحس
منتشر شد...
موزیک و ملودی: میلاد بابایی
تنظیم: علی تیرداد و میلاد بابایی
میکس مستر: علی تیرداد
مدیرتولید: محمدرضا نیکفر
ضبط: استودیو حافظ شرق
با تشکر از: محمد رشیدیان و نیما جعفری عزیز

کی بیشتر از این زندگی خسته است  
کی خسته و کمرنگ و دلگیره

هر کی به امید نبودن موند 
 تو ابتدای جاده میمیره

من می شناسم بوی موهاتو 
 من مسخ این جو گندمی بودم

بازم بگو خانومِ فرمانده  
من قتل عام چندمی بودم؟

چشم و امید من، نبودِ من 
 بودن به سبک آدمی مُرده 

بودن به شکل تو، به شکل من  
سرخوردگی های دو سر خورده
**

وقتی خودت در خود گرفتاری 
هر گونه یِ زنجیر یعنی هیچ
دلخوش نکن، این متن چیزی نیست  
این شعرِ بی تصویر یعنی هیچ

بعد از تو تصویری نمانده تا  
شاعر خیالی نو در اندازد
تنها به فکر مرگ، وامانده است  
تا خون بهایت را بپردازد
بنشین غروبِ شعر از اینجاست  
از کفش های پشتِ در مانده

از مادری هایِ تو با طفلی  
کَز قبلِ بودن بی پدر مانده

سیاره ای خاموش و متروکم  
در من حضوری گنگ مشهود است
این سنگِ سردِ کُنجِ منظومه  
قبلا زمینِ زندگی بوده است
این تکه سنگِ آسمان جُل را  
بردار و ها کن جان نو گیرد
در من دو جرعه زندگی مانده  
آن هم نجنبی زود میمیرد

حالا کجا با این همه تندی؟  
من هر چه کردم با خودم کردم
جانِ علی امروز با من باش 
 بنشین برایت چای دم کردم
می گفتم و می گفتم و گفتم 
نشنیدی و نشنیدم و گم شد
سوزِ دلم در زوزه های شهر 
کُـلــَـت کمی از کُلِ مَردُم شد

من ماندم و تقویمِ تاریکم  
آینده منحوس و تکراری
جسمی گرفتارِ خود آزاری  
در پوششی از دیگر آزاری
تاریخِ از پلکِ تو افتادن  
دست خدا دادم تمامت را
مَن ها تلف کردند عمرت را  
از خود گرفتی انتقامت را

تاریخِ شبها تا ابد رفتن  
تلخابهء تا صبح بیداری
از هر طرف در سینه یِ بن بست 
دوران چِفتِ چار دیواری
دستم به دست دیگرم بود و 
 تنهاتر از مَن ها قَدَم بودم
در فکر تو با ضلعِ سوم شخص  
سرگیجه یِ کُنجِ خودم بودم

باور نمیکردم پس از مُردن  
چَشمم پر از دور و بَرتَ باشد
در خود بخواب و راهیِ خود شو 
 دست خدا زیر سرت باشد

اِبریقِ مستم را شکستی و  
اَبری شدی از مُرده های آب
خیسم شدی از قطره های اشک  
حالی شدم در گوشه محراب
 
ای ابرِ در شلوار کز کرده 
 جا رختیِ خاموشِ بر دیوار
ای ماریای روسی ِدلتنگ  
ای بُهت سنگینِ پس از دیدار
خوابیده ای در آن سر دنیا 
من این سر دنیا پر از دردم
خوفُ و رَجا از خواجه می گیرم  
شیرازِ زخمی را بغل کردم

خون از تن شیراز میریزد  
من مست رُکن آباد و انگورم
حافظ چه خواهد کرد بعد از این 
 فکر درشتی های تیمورم
 با پنجه کاخ از کوه می سازم  
دل داده ام بر هرچه باداباد 
شیرین سَران را دوست تر دارند  
فریاد از این فرهاد کُش فریاد

در ازدحامِ کوچه ی خوشبخت  
می شد فروغت را تحمل کرد
می شد گلستانت شَوَم اما  
پرویز شاپور این وسط گل کرد
در قتل عامی که به پا کردی 
شاید، ولی، اما، اگر مُرده
منصف بمان تو زندگی داری  
ما بین ما کی بیشتر مُرده؟

کی بیشتر از زندگی خسته است  
کی خسته و کمرنگ و دلگیره؟
هر کی به امید نبودن موند  
تو ابتدایِ جاده میمیره
چشم و امیدِ من نبودِ من 
بودن به سبک آدمی مُرده
بودن به شکل تو، به شکل من  
سَرخوردگی هایِ دو سَر خورده

آشوبِ آشوبم از این پاییز  
رَج می زنم تکلیف دنیامو
من سیزده روزه که آبانم  
برگا قلم کردند پاهامو
فالِ مبارک اونورِ میله ست  
یه مرغِ عشقِ عشقِ شیرازم
قرعه به نامِ فالِ بد افتاد  
گفته سرآخر دستو می بازم

تعبیر تلخی داره این خوابا  
من خواب میدیدم عروسیتو
زیرِ لباسِ تورِ ِتنهاییت  
من خواب دیدم دست بوسیتو
رخت و لباسم عین بدبختیم  
فردا هم عین سگ تماشایی
تو خوابِ دیشب خوابِ فردا بود  
دیگه چه رخت و بخت و فردایی

من میشناسم بوی موهاتو  
من مسخِ این جوگندمی بودم
بازم بگو خانمِ فرمانده  
من قتل عامِ چندمی بودم؟
حالا اگه افتادم از اسبم  
مات از رُخت حیرونِ حیرونم
تا آخرین سرباز می جنگم  
من قول دادم مُرده میمونم

من قول دادم تویِ این وحشت  
هم سنگرِ بازَندگی باشم
تو گیر و دارِ دار و درگیری  
روی تمیز زندگی باشم
 دنیای بعدی روبروی تو  
می جنگم و بازم گلاویزم 
ایندفعه جای نور تو رگهام  
از ماده ی تاریک می ریزم

من اهل دنیای پس از اینم  
مرگ اتفاقِ حتمی مَن هاست
این زندگی با مرگ تکمیله  
آدم نَمیره بیشتر تنهاست
من مانده ام در انجمادی تیز 
 گنجشک هایی بر تنم مُردند
صد ها کنیزِ یوغ بر گردن  
در مطبخِ چِشمم زمین خوردند

حالا که من منحوسِ این شعرم  
حالا که تو در من گرفتاری
حالا که لب های سمرقندت  
افتاده توی زیر سیگاری
من هم به تو بخشیدمت ای عشق 
 ته مانده ی بلخ و بخارا را
از کوه های تو گرفته تا 
آیینه ی مخدوشِ دریا را

عقلم به من، قلبم گرفتارِ 
 تاریخِ روز آشنایی بود
همیشه در من بین عقل و قلب  
انگیزه ی زور آزمایی بود
نحسی از آن جا اتفاق افتاد 
که زاده یِ روزِ بدی بودم
در زیر و روی نبضِ بودن ها
 من خطِ صافِ ممتدی بودم

اما تو نانحسِ جهان بودی  
با تو مبارک بود حتی مرگ
با تو در این سیرِ سقوطِ سخت  
ترسی نمی افزود حتی مرگ
با تو تمامِ قرعه ها خوبند 
 با تو عزیزِ مرغِ آمینم
از چشم تو دنیای تُنگم را  
همسنگِ اقیانوس می بینم

وقتی که قلب زندگی با من  
در خون نشست و غم دهن وا کرد
چشمانمان در هم گره خورد و 
آیینه را آیینه پیدا کرد
یک در کنار پنجره رویید  
زین پس جهان در خانه جا میشد
یا پنجره میرفت سمتِ مرگ  
یا در به روی مرگ وا میشد

از چاله بیرون میزدم تا چاه  
راهِ فرار از خویشتن باشد
ای تف به هرچه دل  
همان بهتر آدم فقط چشم و دهن باشد
بازم دوباره چِشممو بستم  
من خواب میبینم تو رو با اون
دارین قدم هاتونو میشمارین 
 من پشتتون وِیلون و سرگردون

تنهایی یه حَرفِ برای تو 
 اما واسه من کُل دنیامه
تو بال وا کردی از این برزخ  
من روزگارم دورِ پاهامه
دیوونه میشم از شبِ زندون  
از هر طرف دیوار و دیواره
یه معجزه میخوام دنیامو  
از پشت و روی آینه برداره

یه معجزه میخوام بعد از این  
مالِ خودم باشه جهانِ من
این دفعه تو مهمون این بزمی  
با من بنوش از استکان من

یه جرعه از این شوکران بسه  
تا مست دنیای خودت باشی
توو زحمتِ وابستگی هامون  
خانوم و آقای خودت باشی

تو رفتی از آغوشِ این کوچه  
تا رهسپارِ شعرِ فرداشی 
من که نرفتم تا که برگردم 
پشت سرِ کی آب میپاشی 
تن خسته و دلگیر و رنجورم  
راه زیادی باز در پیشه
خسته نمیشم از شب و روزم  
این روز و شب بازم عوض میشه

تاریخِ ما تاریخِ لیلی هاست 
تاریخِ مجنون های ولگرده
چشماتو وا کن تا ببینی باز  
دنیا با دنیامون چیا کرده
توو قلبِ من جای خیانت کو؟  
توو قلبِ تو هرچی که باید مُرد
من خواب دیدم توی این خونه  
سقف بلندمون ترک می خورد

ای مُردِشور نسخه پیچی ها  
لعنت به قرصای فراموشی
اسم همه جز اسم تو اینجاست  
لعنت به لیست تویِ هر گوشی
از سادگی خسته م نمی فهمی؟  
خطی بکش توو دفترِ دنیا
دنیا تو رو رنجوند و راهی کرد  
ای خاکِ عالم توو سرِ دنیا

باید سکوتی تازه تر باشم  
چیزی برای حرف بودن نیست
یک شهر واژه پشتِ در مُرده  
میلی برای در گشودن نیست
هر آنچه باید از تو می گفتم  
گفتم، نوشتم، بُت تراشیدم
هر دختری از خانه ای می رفت  
پشت قدمهاش آب پاشیدم

این ها که گفتم از سکوت است و  
حرف نگاهم روی کاغذ ریخت
در چشم هایم سوز می رفت و  
از گونه ها قندیل می آویخت
چیزی نخواهم گفت باور کن  
گاهی سکوت، آیینه یِ داد است
روزی مرا خواهی شنید از دور  
بغض ابتدایِ تُردِ فریاد است


علیرضا آذر

نا نحس

 

دانلود دکلمه نانحس از اینجا دانلود کنیدامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : دکلمه نا نحسن علیرضا آذر, | بازديد : 1217

صفحه قبل 1 صفحه بعد